Synsundersøkelse og synsrådgivning

Synsprøven og veiledning av ditt behov for å oppnå best tjenlig synskorreksjon er vår aller viktigste tjeneste. Din optiker, og dennes assistenter, er det team som best kan utføre denne oppgaven og vi stiller store krav til oss selv for å kunne gjøre dette på en så tilfredsstillende måte som mulig.

Ingen annen yrkesgruppe er så godt orientert om synsbehov, og om hvordan disse best kan løses

Synet forandrer seg som vi alle vet hele livet igjennom, -og da sjelden til det bedre. Synet er uten tvil den viktigste sansen vi har og det er av stor betydning at denne fungerer perfekt til enhver tid både i arbeid og i fritid.

Ofte er man ikke bevisst sitt synsproblem før etter at man får det påvist av andre. Har du en aldri så liten mistanke, bør du i hvert fall få det sjekket.

Den gradvise endringen som til enhver tid skjer, gjør det i mange tilfeller vanskelig for oss selv å registrere om det har skjedd forandringer av betydning. Kanskje “myser” du noe mer enn tidligere, blir fortere trett ved lesing på nær eller på TV eller går med “trykk” i pannen og vondt i hodet uten at dette hadde vært nødvendig.