Behandling av alderslangsynthet

Hos flere og flere pasienter i alderen fra 40-50 år og eldre kan man i dag med RLE-teknikken operere inn en ny type linse

PRELEX (Presbyopic Lens Exchange)

Hos flere og flere pasienter i alderen fra 40-50 år og eldre kan man i dag med RLE-teknikken operere inn en ny type linse som i tillegg til å korrigere den synsfeilen man måtte ha på avstand, også gir rimelig bra lesesyn og brillefrihet ved lesing på nær. Linsen inneholder en lesedel (i Norge oftest ReSTORog LENTIS) eller den ”flekser” ved muskelkontraksjon og skifter dermed posisjon og fokus inne i øyet slik at også lesesyn igjen kan oppnås uten lesebrille. Denne linsetypen beskrives ofte som ”multifokal” eller ”akkomoderende”.