Laseren som benyttes

Vår excimer-laser er i dag kanskje den mest anerkjente lasermaskinen på markedet og fyrer hele 400 pulser i sekundet.

Eximer-lasere

Lasermaskinene som benyttes til laserkirurgi på øyets hornhinne er såkalte ”eximer-lasere”. De bombarderer øyets overflate, hornhinnen, med høyenergipartikler uten at det utvikles varme. Hornhinnevevet fordamper uten at det brennes eller svies. Teknologien på dette området har endret seg voldsomt de siste årene, og 10 år gamle lasermaskiner kan formelig sammenlignes med en T-Ford i dag.

Ved å benytte det siste innen øyelaser og en laseroperatør som i tillegg til å være øyelege også har bred kirurgisk bakgrunn øker du dine sjanser for et perfekt resultat. I samarbeide med godt kvalifiserte optikere med første hånds kunnskap og erfaring om briller, kontaktlinser, og laser som korreksjonsmiddel bør du ha alle muligheter for å være i sikre hender og kunne oppnå et best mulig resultat. Vi i Molde har  erfaring fra denne type behandlinger tilbake fra 1997, og har utført hundrevis av forkontroller og etterkontroller. I starten, med operasjoner utført ved Volvat i Oslo, og Drammen Øyekirurgiske Klinikk, men etter 2008 hovedsaklig fra vår egen klinikk, Molde synskirurgi.

Vår excimer-laser (“Wavelight Allegretto 400 Hz Eye Q”) er i dag kanskje den mest anerkjente lasermaskinen på markedet og fyrer hele 400 pulser i sekundet. (Ved enkelte klinikker i Norge opereres det fortsatt med lasere som kun gir 50 – 100 pulser pr sekund). Et høyt antall pulser gir kort behandlingstid og reduseres faren for uttørring mens laseren arbeider. Dette har stor betydning for resultatet. Både “wave-front”-optimalisert og “wave-front” -styrt behandling utføres som standard, mens du må betale ekstra for såkalt ”skreddersøm” hos andre klinikker          .

Vår laser kan justere hornhinnens “Q-verdi”. Det betyr at man får en asfærisk, fysiologisk profil på hornhinnen etter behandling (krummere sentralt enn perifert). Dette har betydning for synskvaliteten (mørkesyn og kontrastfølsomhet) man oppnår etter behandling. Absolutt ikke alle klinikker har mulighet for å tilby dette.

Laseren har en superrask ”eyetracker”, øyesøker-funksjon, som forteller laseren nøyaktig hvor øyet er til enhver tid da dette uvilkårlig vil bevege seg under operasjonen, så dersom du skulle bevege øyet under operasjonen så har dette ingen betydning for resultatet.

Optisk sone ved behandling med vår laser tillater dessuten en 100% tilpasset behandling for pasienter med pupillstørrelser opp til 8mm. Dette øker generell synskvalitet og reduserer, eller helt eliminerer eventuelle reflekser og nattsyn problemer.