Priser og betaling

Priser gjelder behandling av begge øyne.

Forundersøkelse er inkludert med kr. 1.000,- i alle prisene

Dersom fullstendig forundersøkelse og klargjøring for behandling er foretatt og behandling av en eller annen grunn ikke gjennomføres tillater vi oss å belaste deg med kr. 1000,- for vårt tidsforbruk til denne forundersøkelsen.