Samsynsproblemer

Med samsyn menes at våre to øyne samarbeider på en slik måte at hjernen oppfatter de to synsinntrykkene som et bilde.

Hva er samsyn?

Med samsyn menes at våre to øyne samarbeider på en slik måte at hjernen oppfatter de to synsinntrykkene som et bilde. Dette gjør at vi kan oppfatte avstander og dybde i rommet og i det vi ser på (stereoskopisk syn). I likhet med synet forøvrig, etableres også denne funksjonen fra tidlig spedbarnsalder og frem til vi er 8-10 år gamle.

Om samsynet av en eller annen grunn ikke blir stimulert i denne perioden, kan dette få følger som vil kunne gi plager og kunne gi begrensninger i forhold til blant annet skole og arbeidsmuligheter hele livet igjennom. Varige synsnedsettelser som på fagspråget kalles amblyopi.

I en del tilfeller, spesielt ved langsynthet og ved stor styrkeforskjell mellom øynene, kan samsynsproblemer oppstå som et resultat av denne synsfeilen. I disse tilfellene kan refraktiv kirurgi helt eller delvis rette problemet.

Samsynsproblemer som skyldes uballanse mellom øyemusklene kan ofte avhjelpes vet at muskelfestene flyttes ved annen type kirurgi.