RLE – utskifting av øyets naturlige linse

RLE blir også kalt CLE (Clear Lens Exchange –utskifting av den naturlige øyelinsen, selv om denne ikke er uklar som ved ”grå stær”)

RLE (Refractive Lens Exchanger)

Ved denne teknikken opereres øyets egen naturlige linse delvis bort og erstattes av en ny synskorrigerende linse. En sonde fra en såkalt fakomaskin føres inn gjennom et lite snitt i øyet. Den benyttes til å pulverisere linsekjernen med ultralyd, hvorpå den ”spiser” og ”støvsuger”  ut restene av denne.

En liten ny synskorrigerende plastlinse plasseres deretter i den gjenværende linsekapselen  på samme måte som ved en ”grå stær” operasjon.

En bakdelen er at man helt mister øyets naturlige nærinnstillingsevne dersom ikke denne allerede er opphørt på grunn av alder. Man blir helt avhengig av lesebriller! Inngrepet er derfor som regel helst å foretrekke hos pasienter i 40-50 års alder eller mer, -pasienter som allerede er avhengig av en lesestyrke i tillegg til korreksjonen for sin synsfeil.

PRELEX (Presbyopic Lens Exchange)

Hos flere og flere pasienter i alderen fra 40-50 år og eldre kan man dessuten nå operere inn en ny type linse som enten i tillegg til synskorreksjonen også inneholder en lesedel (i Norge oftest ReSTORE og LENTIS) eller som ”flekser” ved muskelkontraksjon og dermed skifter posisjon og fokus inne i øyet slik at også lesesyn igjen kan oppnås uten lesebrille. Denne linsetypen beskrives ofte som ”multifokal” eller ”akkomoderende”.

En komplikasjon som kan oppstå ved RLE er at man i sjeldne tilfeller, 3-6mnd etter operasjonen, kan få såkalt ”etterstær”. Denne uklarheten som kan oppstå i gjenværende bakere linsekapsel etter at linsekjernen er fjernet, kan som regel fjernes enkelt og greit ved at den skytes bort med laser.

Last ned PDF med fullstendig informasjon om RLE, forberedelser, før og etter behandlingen