ICL – linser plassert inne i øyet

ICL (Intraocular contact lenses/implantable contact lenses) er en teknikk der det opereres en synskorrigerende supertynn plastlinse inn i øyet

Hva er ICL?

Ved denne teknikken opereres en synskorrigerende supertynn plastlinse inn i øyet. Som oftest er denne linsen rektangulær og plasseres vanligvis bak pupillen og regnbuehinnen, i fremkant av øyets egen naturlige linse.

  • Linsen er å betrakte som permanent, men inngrepet er reversibelt og linsen kan senere tas ut og skiftes ved betydelig endret styrke.
  • Linsen kan også fjernes helt ved en senere ”grå stær” operasjon hvor øyets naturlige linse må skiftes ut med en klar korrigerende linse på grunn av at denne blir forringet og gir begrenset lysgjennomgang som følge av skade eller alder.
  • Den store fordelen med denne teknikken, fremfor ved RLE, er at hos pasienter under 40-50 år bevares øyets naturlige nærinnstillingsevne intakt.
  • I meget sjeldne tilfeller kan ”grå stær” oppstå som en komplikasjon slik at man må utføre påfølgende RLE.
  • For at det ikke skal oppstå forhøyet trykk i øyet som følge av redusert sirkulasjon og drenering av kammerveske etter at linsen er plassert, lages det ved langsynthet et lite kirurgisk, nesten usynlig hull, i øverkant av regnbuehinnen.

Last ned PDF med fullstendig informasjon om ICL, forberedelser,  før og etter behandlingen